fbpx
shape_1.pngSBSDesk, Ticket System, Field Service, Task Managment, Time tracking
Smart Business Soft

SBS FIELD DESK

Иновативно управление на Вашите ресурси за бързо и качествено обслужване на Вашите клиенти

Функционалности

SBS Field Desk е софтуер за управление на полеви услуги (FSM), който се предлага в уеб и мобилна версия, с цел постигане на максимална гъвкавост и удобство. Софтуерът позволява на потребителите да управляват заявки за обслужване на място, да проследяват работни поръчки, да възлагат задачи на техници на място и да наблюдават напредъка им в реално време.

Едно от основните предимства на SBS Field Desk е неговата интеграция с ERP платформата ERP.NET. Това гарантира пълна автоматизация на процесите – от създаване на заявка за услуга до фактуриране и плащане, спестявайки време и намалявайки риска от грешки.

Софтуерът също така предлага функции като планиране, изпращане и оптимизиране на маршрута, което позволява на организациите да оптимизират своите операции и да увеличат ефективността. С възможностите за подробен анализ и отчитане потребителите могат да вземат решения, базирани на реални и точни данни, и да подобрят своята бизнес ефективност.

SBS Field Desk е подходящ за организации от всякакъв размер и индустрия, от малки фирми до големи предприятия. Софтуерът предлага рентабилно и лесно за потребителя решение за управление на операциите по обслужване на терен, повишаване на удовлетвореността на клиентите и стимулиране на растежа на бизнеса.

 • Клиентски портал
 • Работен плот
 • Групово назначаване
 • Календар - дневен, седмичен, месечен, списък
 • Карта на служители и заявки
 • Копиране на регулярни задачи
 • E-mail при промяна на статус
 • Чат и нотификации към всяка задача
 • Управление на складове и наличности
 • Отчитане на реално време в работа
 • Отчитане на вложени материали и услуги
 • Прикачване на снимки и файлове
 • Подпис
 • Отчитане на време в път
 • Контрол на изпълнението
 • Фактуриране
 • Плащане
 • CRM & BI анализи

Списък с активните задачи

Календар с всички задачи

Навигиране до обекта

Отчитане на използвани материали и услуги

Отчитане на реално време в работа

Отчитане на време в път

Прикачаване на снимки, коментари

Подпис

Списък със задачи

Календар

Детайлна информация

Навигиране до обекта

Пътуване и Пазаруване

Отчитане на време

Добавяне на услуги

Добавяне на материал

Потребителски полета

Подпис

Ключови предимства и анализи

Клиентски портал

Повишава удволетвореността на клиента чрез възможност за изпращане на задачи, проследвяване на статуса им в реално време, писане на коментари и прикачване на файлове. Оптимизира времето за създаване на заявки от страна на служителите.

Правилно планиране

Намалява времето в планиране и назначване на задачи. Активен списък с неназначените задачи. Лесен избор на служители в близост до обекта. Групово и единично назначаване. Подсигуряване на изпълнение на задачата от първия път без загуби на време в допълнително пазаруване чрез данни за реалните наличности по екипи.

Ускорено изпълнение на услугата

Бързото и лесно придвижване на задачите между отделите, автоматичните мейли и нотификации ускоряват времето за изпълнение на всяка задача. Ускорено изпълнение, ускорено фактуриране.

Оптимизиране на отработеното време

Отчитането на реално отработеното време, загубите на време в път и допълнителни дейности осигуряват проследяване на пълната и ефективна заетост на всеки служител.

Контролирани и последователни процеси

Пълното дигитализиране на процеса повишава контрола в реално време във всеки един етап. Последователността на работа е гарантирана без загуба на данни и без нужда от хартия. Проверка на изпълнението, ревизия на отчетените материали, услуги и време.

Оценка на изпълнението

Подобрено обслужване благодарение на реална оценка от клиента по изпълнението на всяка една задача.

Печелившо ценообразуване

Автоматично офериране на база планирани материали, труд, услуги, такси и минимални проценти марж по групи услуги. Детайлен анализ за отклонения между планирана и реална себестойност.

CRM & BI анализи

Вземане на решения в реално време на база анализи за ефективно отработено време, реална себестойност и марж по услуги, обекти, клиенти, проекти, региони, отдели. Детайлна информация за вложени услуги и материали по сервизни обекти. Анализи и сравнения по периоди. 360 градусов поглед върху Вашите клиенти.

Основни стъпки при работа

При работа със системата целият процес е огранизиран в четири основни стъпки като на всяка една от тях са зададени съответните контроли.

Създаване на задача

Нова задача може да се създаде от клиент през клиентския портал или от служител. Всяка задача съдържа информация относно клиент, обект, договор, допълнителни бележки, сервизния обект, описание на проблемa, прикачени файлове, тип на задачата и време за изпълнение.

Назначаване

При назначването на задачата се избира отговорник за нейното изпълнение. По всяка задача могат да се планиран множество дейности като за всяка една от тях се избират планирани начало и край на изпълнение, участници, допълнителни указания.

Отчитане

Отчитането се извършва през мобилно приложение. По всяка задача автоматично се попълва точно отработено време, избират се вложените материали и услуги по време на изпълнението, прилагат се снимки и подпис верифициращ изпълнението.

Проверка и фактуриране

Ревизират се вложените материали и услуги, при необходимост се изпраща протокол от дейността до клиента. Има възможност за маркиране на материали или услуги като гаранционни. Автоматично или полуавтоматично издаване на фактура на база одобрен протокол.

Индустрии

Ако извършвате дейности по изграждане, инсталация, монтаж, ремонт, поддръжка, профилактика в някое от изброените направления, то нашето решение е подходящо за Вас.

ВиК

Електро

Строителство

Климатизация

Телекомуникация

Сигурност

Почистване

Отопление

Поддръжка

Борба с вредители

Машини

Асансьори

Екип

Faces_Ivo3-4.png

Ивайло Демирев

Product Manager
Faces_Alex2-1.png

Александър Цветанов

Sales Manager
Faces_Georgi.png

Георги Георгиев

Project Manager
Faces_Tedi.png

Теодора Мошолова

Operation Manager
Faces_Dobri.png

Добри Костадинов

Senior Developer

Контакти

 • ул. Атанас Иширков 31, офис 7, Студентски град, София
 • +359 887 30 65 18
 • +359 899 99 67 70
 • [email protected]